TKP HEADLINE

ศิลปะการแสดง


ผู้ทรงปัญญาท้องถิ่นตามสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น นายสุนัน ทรงกรด หรือ หมอลำสุนันตู้แตก อ่านเพิ่มเติม

การสานกระติ๊บข้าว

ที่ตั้ง อยู่ที่บ้านคำไหล ม.3 ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก
จ.อุบลราชธานี
โดยเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มผู้สูงวัย ร่วมกันทำเป็นกลุ่มอาชีพ การสานกระติ๊บข้าว การสานหวด การสานกระด้ง ซึ่งนับได้ว่าเป็นสินคัาชุมชน ที่นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาทางบ้านคำไหลจะต้องแวะซื้อติดไม้ติดมือ กลับเป็นของฝาก หรือซื้อกลับบ้านไปด้วย...อ่านเพิ่มเติม

การทำลูกประคบสมุนไพร


นางจันที แสนทวีสุข หัวหน้ากลุ่ม อ่านเพิ่มเติม

การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์

นายถาวร บุญเหลา
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 4 หมู่ 3 บ้านบูรพา ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม

วัดป่าโนนจ่าหอม

พระสมเด็จพ่อองค์ปฐมฯ วัดป่าโนนจ่าหอม บ้านโพนเมือง จ.อุบลราชธานี  ช่วงเย็นๆ สำหรับวัดป่าโนนจ่าหอม ห่างจากตัวเมืองอุบลฯ ประมาณ 35 กม. ซึ่งออกไปทางอำเภอเหล่าเสือโก๊ก ไม่ไกลมากนัก  องค์พระน้อยใหญ่  มีหญ้าขึ้้นเขียวขจี การทาสีขาวหรือสีทองหลายคนคงไม่เคยรู้จักสถานที่แห่งนี้ สำหรับองค์พระมีการหล่อขึ้นเรื่อยๆ...อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มอาชีพการทำสบู่สมุนไพร

นายอุดร โคตะ หัวหน้ากลุ่ม อ่านเพิ่มเติม

การทอเสื่อจากเตย

การทอเสื่อจากเตย  นางบุญตุ้ม บุญเนตร หัวหน้ากลุ่ม อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand